lørdag den 5. oktober 2019

Elfiskeri med DTU-Aqua

DTU-Aqua undersøger yngelbestanden i alle tilløb til Hald Sø. Den 1. 2. og 3.oktober, hjalp et par medlemmer fra Bådelauget, DTU-Aqua med at el-fiske i alle tilløbene til Hald Sø. DTU-Aqua el-fisker nogle bestemte strækninger i bækkene hver 10. år, med det formål, at undersøge yngelbestanden. Det var generelt en positiv oplevelse. Hovedløbet i Dollerup Bæk opfylder målsætningen for et godt vandløb. Der var yngel helt oppe i toppen af Bisballe bæk, og helt oppe i toppen af Dollerup bæk, blot få meter nedstrøms udspringet. Mostgård bæk skuffede lidt på den nederste del, men opstrøms Mostgård mølledam var der mange fisk, så omløbsstryget ved mølledammen virker. Krobækken og Kapeldalen bæk var lidt skuffende, men der var yngel begge steder. Men generelt var der for få 2-års fisk i alle vandløb. DTU udarbejder en samlet rapport med uddybende oplysninger om bestanden og vandløbets tilstand på hvert målested. Men den er først færdigbearbejdet til foråret.       

Foto: Jens V B Christensen og Villy LauritsenDTU-Aqua el-fisker i Mostgård Bæk


DTU-Aqua el-fisker i Nonmølle Å


Fiskene måles inden genudsætning


En lille del af fiskene fanget opstrøms mølledamen i Mostgård bæk
  

DTU-Aqua el-fisker i de små tilløb i syd-enden nedenfor Ravnsbjerg, her var der også fisk