torsdag den 8. juli 2021

Besigtigelse af cementrør i Gjelbækken 8 juli 2021

Torsdag den 8 juli 2021 mødtes Carina Pilgaard, Skov- og landskabsingeniør i Viborg Kommune, entrepenør Hans Jokumsen, lodsejer Jan Kristiansen og 2 medlemmer af Hald Søs Bådelaug ude ved Gjelbækken, hvor vi besigtigede det cementrør som Bådelauget har søgt om at få fjernet

Vi blev enige og at udføre dette i første halvdel af august måned 2021. Hans Jokumsen melder snarest en dato ud

Bådelauget stiller med 3 - 4 medlemmer den pågældende dag for at hjælpe med forefaldende arbejde