søndag den 24. december 2023

Årets julegave - nye tider

 I ansøgningerne til årets vandplejeprojekter ville bådelauget blandt andet gerne isætte nogle pæle i Gjelbækkens nedre løb, på strækket nedstrøms Gjelbroen til udløbet i Hald Sø, "til opsamling af vandplanter, da vegetationen i nedre løb er meget sparsom."

Men det viste sig snart, at andre var kommet os i forkøbet - og med noget langt bedre...

Kunne det være nisserne?! Dette er et godt og også realistisk bud på denne juletid af året, der strækker sig langt ind i november, hvor nisser kommer frem og pludselig er synlige allevegne. Det ville gøre det muligt for de rigtige nisser at "gemme" sig, mens disse naturens vogtere udførte deres gode gerninger for helheden. For ellers gør nisser jo ikke meget væsen af sig. Alligevel ved vi, at nisserne ved Hald Sø passer på både søen og dyrene året rundt, også når vi mennesker glemmer at gøre det.

Men dette værk syntes for stort til at være af nisser gjort...

En opringning til Park og Vej gav svaret. De havde i anledning af vandet på Ravnsbjergvej, der skulle tøjles ved etablering af et spiraldræn (ref. Natur & Vand), udlagt dødt ved i Gjelbækkens nedre løb. 

Hvilket imponerende syn!

Park og Vej var tidligere også med ved udlægning af dødt ved i genetablering af natur i Dollerup Bæks nedre løb, som indtil for nylig var en gold sandørken. Allerede nu trives småfiskene her.

Martin fra Park og Vej syner et vandløbsstræk tidligere på året, hvor vandets løb er blevet for smalt i henhold til regulativet grundet et nedfaldet træ. Men naturplejen kan fortsat bestå, hvis man gør det rigtigt. Hands on, dialog og balance er nogle redskaber her.

I Viborg Kommune er Park og Vej progressive i forhold til naturforståelse. Hvor naturgængere og fiskere ved vandløbene tidligere frygtede instansen med leen, som intet efterlod sig i løbet som ved siderne af det, ses i dag ved Hald Sø en ganske anden afvejning af forholdet mellem fri vandgennemstrømning og vandløbsregulativ overfor naturpleje; skjule- og opvækststeder i vegetation og dødt ved til gavn for smådyrslivet og fiskene.

Hvilken julegave til en trængt natur!

Tak, Park og Vej

En stor tak for samarbejdet i 2023 rettes ligeledes til DTU Aqua, Grønhøj Vognmandsforretning, Natur og Vand, Naturstyrelsen, de andre natur- og fiskeforeninger i lokalområdet, samarbejdspartnerne i netværket - og sidst, men bestemt ikke mindst, I der er lodsejere søen rundt og bosat i lokalområdet. Uden jer gik det bare slet ikke.

Og mens vi venter - på opgangen selvfølgelig, som endnu ikke er kommet rigtigt i gang, er her alligevel en julegave fra søen selv til os alle: Opgangsårets første ørreder på leg.


Bådelauget ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.