søndag den 23. maj 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling


Ordinær generalforsamling på Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg


Onsdag den 9. juni 2021 kl. 19:00


 

Dagsorden


1.    Valg af dirigent

2.    Valg af referent

3.    Formandens beretning

4.    Fremlæggelse af revideret årsregnskab og status

5.    Indkomne forslag (indsendes senest 7 dage før til bestyrelsen)

6.    Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 75,00 kr)

7.    Valg i henhold til §4:

7a.  Valg af formand (Thorbjørn Svensson modtager genvalg)

7b.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (Kaj Vestergaard Sørensen modtager genvalg)

7c.   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år (Hans Sandbjerg modtager genvalg)

7d.   Valg af revisor for 1 år (Preben Albin Petersen modtager genvalg)

7e.   Valg af revisorsuppleant for 1 år

8.     EventueltVi overholder gældende retningslinjer for COVID-19.

 


På bestyrelsens vegne


Thorbjørn Svensson