onsdag den 12. maj 2021

Om smelten

 Smelten findes i Danmark både som en ferskvandsform og som en vandreform, der efter gydning i ferskvand vandrer ud i brak- og saltvand i Randers Fjord og Limfjorden


I ferskvand bliver smelten kun cirka 13 centimeter lang, selvom der tidligere fra Dollerup Bæk er fanget eksemplarer på op til 23 centimeters længde. I felten er et af de bedste kendetegn for arten den karakteristiske lugt af agurk. På Mossø kaldte erhvervsfiskerne smelten for agurkefisk, og den var højt skattet som agnfisk til ål, ørred og sandart. Den er i øvrigt også en stor delikatesse, hvis man steger den på en pande. Dette er påskønnet i Østeuropa, Finland og Rusland, men stort set ukendt herhjemme.

Smelten er en lille slank fisk, der er tilpasset livet i de frie vandmasser. Udover lugten kendes den på en lille fedtfinne som på laksefiskene. Den lever af zooplankton, mens større individer også kan spise mindre fisk.


Smelten er en koldtvandsfisk, der ikke trives i vand over cirka 20 grader Celcius. Derfor kan stigende temperaturer i forbindelse med den globale opvarmning vurderes at blive et problem. Selv mener jeg, at den forsvandt fra Mossø ved Silkeborg efter den meget varme sommer i 1997, der også næsten tog livet af Mariager Fjord. Smelten er ret robust over for dårlige iltforhold, men foretrækker et iltindhold over cikra 5 mg/l.

Smelten gyder hvert år i Mostgård Bæk og Dollerup Bæk. Måske også i Krobækken?


Den 22. og 23. april var der fire forkølede smelt i udløbet af Mostgård Bæk, men den 25. april stod der mindst 1000 (anslået) smelt nede ved udløbet. 

Jeg troede ikke, at jeg kunne nå at se opgangen i Dollerup Bæk, da jeg først havde mulighed for at gøre dette den 28. april. Jeg så først to døde smelt nedstrøms sammenløbet af de to grene af bækken og tænkte: " Fint, så har de været oppe". Stor var min overraskelse, da jeg kom op til betonopstemningen og så en flok på 30-40 smelt helt oppe ved det gamle engvandingsanlæg. Dette vil betyde, at når det ifølge de foreløbige planer snart bliver fjernet, så kan smelten gå endnu højere op og gyde.


Hvis der er nogen, der kunne tænke sig at læse mere om alle vores spændende fisk som smelt, hork, knude og f.eks. bæklampret, så gav Birgit og Jørn Hald Sø´s Bådelaug en ganske særlig gave i forbindelse med foreningens jubilæum for sine 50 års virke: " Atlas over danske ferskvandsfisk". Bogen ligger i klubhuset, hvor der kan læses i den. Forrest i bogen ses desuden en lykønskning fra giverne.

Bedste hilsener Ole


Tekst og foto: Ole Dahlgreen

Redigeret af: Thorbjørn Svensson