søndag den 12. maj 2024

Om natursyn - og om lystfiskeren som naturplejer

 Vinterens manglende ørredopgang i Mostgård Bæk er bekymrende. Vandløbet stod tomt, hvor der før var fisk på leg. I perioder med is på søen fiskede hejre og skarv af nød side om side langt oppe i det smalle løb. Og hvilke konsekvenser kan de store nedbørsmængder måske få ved udvaskning fra de dyrkede arealer og Vejlevej ned i vandløbet?

En tanke var, at ørrederne, der plejer at gå op i Mostgård Bæk, blot overvintrede i søen på grund af vandets høje strømhastighed ned over gydeområderne. Fiskeriet i foråret kan dog indikere, at der desværre ikke er mange fisk i søen.

Og nu troede vi lige, at vi havde knækket koden med de over hundrede gydebanker samlet i tilløbene i de foregående to år.

Flot overspringer (genudsat). Det er søørreder som denne, vi skal have flere af i Hald Sø. Efter en hård vinter med manglende opgang i Mostgård Bæk vurderes ørredbestanden igen nedadgående.

Ved et kig omkring os er naturen og sundheden i Danmark presset. Med sager omhandlende Cheminova og Nordic Waste, nu erhvervsfiskeriets ophør i Østersøen, som blot nogle af de seneste eksempler på konsekvenser af menneskelig forurening, er vores natur langt mere skandaleramt end det seneste Eurovision.

Ved Hald Sø har de seneste års markedsføring af området som trækplaster for Viborg-egnen gjort en lokal presset natur mere presset. Støj og møg er støt taget til, anlæg og nybyggeri også. Det er i dag derfor blevet sværere at få øje på det tidligere så enestående og fredede Natura2000-område.

Men når nu systemet, der skulle passe på naturen, synes at være brudt sammen, eller i hvert fald at have nogle store huller, hvad kan vi så som individer gøre, hver for sig og sammen, for at hjælpe naturen?

I en verden med flere mennesker og mindre natur bør vi måske tænke vores egne roller og væren anderledes. Men kan vi det?

Hvis eksempelvis fiskeren ser sig selv som naturmenneske, der værdsætter udelivet og denne livsstil, hvad kan man så gøre for at give naturen, fisk og vandmiljø bedre vilkår lokalt? Ved Hald Sø tænker flere fiskere allerede nu deres fiskeri ind i sammenhængen med, at søen er et mindre økosystem, der let kan overbelastes ved for meget menneskelig aktivitet. Rovfiskebestande ødelægges snart især ved hjemtagning af ørred og større gedde, og derfor fiskes der ikke for meget, ligesom fangster genudsættes. Så det handler vel om at sætte så få aftryk som muligt som følge af sit fiskeri? Nogle fiskere og andre naturgængere tager erkendelsen videre og deltager i vandplejeindsatser ved Hald Sø's Bådelaug.

Eller grundlæggende handler fremtidens natur måske om, at vi blot giver mere end vi tager?

Når vi handler sammen, som hver for sig, for naturen, kan det måske gå hen at gøre en forskel? Vi skal ind i naturen for at erfare om den og passe på den, ikke alle stresses ud i den som er den et fjernt og fremmed aktivitetsrum for underholdning - og vores interesser kan hjælpe os på vej til at erfare: som følge af al den tid vi bruger på dem årene igennem. Derfor skal vi fiske, gå på jagt, ride på heste, dyrke jorden, holde dyr, kigge fugle, være mennesker, men være inde i naturen så vi ikke ødelægger den som følge af vores aktiviteter.

Nedgænger i fin kondition (genudsat). Farvedragten er ved at skifte til sølv, så der upåagtet kan jages i søens dyb. Vandplejen ved Hald Sø's Bådelaug udlægger blandt andet gydegrus til gavn for smådyr og fisk. I disse år er vandplejeindsatser vigtige. Støt op!

Med et helt sommerligt forårsvejr stiger aktiviteten på søfladen, og skal man ud med fiskestangen, er her et par gode råd til lystfiskeren, der ønsker at fiske skånsomt:

  • Klem modhager ned på krogen og fisk gerne med kunstige agn, der ikke sluges så dybt som naturlig agn.
  • Medbring også gerne et stort net af slagsen med gummipose, der ikke skader fiskens slimlag så meget, og lad fisken blive i vandet hvis det er muligt.
  • Genudsæt fangsten. Søen er et mindre økosystem i sammenligning med kysten, og særligt ørredbestanden vurderes igen presset, så vi har brug for alle fisk på bankerne i de kommende år. Lokale stemmer taler nu også om, at der er blevet længere mellem de større aborrer i søen.
  • På Hald Sø ror man sig til fiskene. Og når det blæser for meget til at ro, så får naturen en pause fra mennesket. Brug af motor er slet ikke tilladt uden særtilladelse. Det handler ikke længere blot om at være effektiv og at fange mest og størst, men nu i stedet om at være nænsom uden at efterlade sig mærkbare aftryk i fiskebestandene og naturen.
  • Hjælp til i vandplejen ved Hald Sø's Bådelaug som en naturlig del af lystfiskeriet. Indsatserne er frivillige og søger blandt andet at bedre forholdene for smådyr og fisk i tilløbene. Hald Sø's Bådelaug er en medspiller i indsatser for naturen ved Hald Sø.

Ønsker du at hjælpe til i vandplejen, kontakt Thorbjørn på 22 37 18 23. Man er med, som man har lyst, og det giver mening. Flere kan mere sammen.

Læs DTU Aquas anbefalinger til skånsomt fiskeri

Læs Hald Sø's Bådelaugs anbefalinger til skånsomt fiskeri

Læs om genudsætning (DTU Aqua)

En mindre søørred bringes til båden og genudsættes sekunder senere uden at forlade vandet - på grund af de nedklemte modhager på kunstagnen. Tilstedeværelse af mindre ørred i søen er vigtig, for det viser, at vandplejeindsatser i tilløbene bidrager til nye generationer af fisk, og at naturen overlever...