mandag den 1. juli 2024

Nyt fra vandplejen - om kommende indsatser og bæklampretter på leg

Sommeren er over os, og det er ved at være tid til vandpleje - ligesom vi også har nogle nye projekttiltag i tilløbene til Hald Sø i støbeskeen...

Hald Sø's Bådelaugs vandløbsgennemgang tidligere på året med DTU Aqua og Natur og Vand ved Viborg Kommune gav inspiration til helhedstænkning i ansøgningen af kommende vandløbsrestaureringsprojekter med anker i bådelaugets idébank eller projektkatalog. Ansøgningen for kommende indsatser er fortsat i høring og behandling.

I følgende vandløb ansøger Hald Sø's Bådelaug til udførsel i indeværende år om:

Krobækken

Sidste års udlægning af gydegrus på to strækninger i Krobækken har sikret os muligheden for, at ørreder fremadrettet kan gå op og lege på frisk grus, der ikke er kittet sammen. Vinteren gav os i dette tilløb blot ét enkelt sted med tegn på gravning, og der er fortsat ikke registreret ørredyngel. Der er efter aftale sat vandranunkel og vandstjerne i forsøg på at skabe opvækst- og skjulesteder for fisk og smådyr.

I denne video fra i år kan man se bæklampretten på leg i Krobækken i juni måned under vandranunkel (klik)

Som det tydeligt ses i filmen, er der desværre fortsat meget knust glas og andre skår i vandløbet på grund af menneskelig aktivitet gennem tiderne. Vandplejen ved Hald Sø's Bådelaug fortsætter selvfølgelig med at indsamle dette løbende.

På en anden lille film ses en tangloppe finde vej til de gydende lampretter (3m45s).

Vi ansøger i Bækkelund Bæk (Krobækken) om udvidelse af projektzone og udlægning af dødt ved.

Bæklampretter på leg i Krobækken, 2024. 
Der er fortsat store mængder af glasskår i vandløbet.

Gjelbækken

I Gjelbækken udlagde vi en dobbelt gydebanke i nedre løb ved Gjelbroen og fik lagt grus i depot til udlægning i øvre løb også. Og nu er de væltede træer, der blokerede skovstien, blevet fældet, så vi kan komme videre lidt senere på året.

Dollerup Bæk

I efteråret supplerede vi med gydegrus på tidligere udlagte banker, og bådelauget søger om etablering af endnu en gydebanke i det oprindelige løb nedstrøms omløbet, for her er der på nuværende tidspunkt fortsat ikke ét eneste sted med gydegrus.

En sandet strækning i Dollerup Bæk hvor der kan blive udlagt gydegrus.

Kapeldalen

Kapeldalen Bæk har været uden gydning i flere år, hvorfor der søges om udlægning af gydegrus på en lige og sandet strækning med let supplering i øvrigt. Vi søger i samme ombæring om at bedre opgangsmuligheder for ørreder længere op i løbet, end det vurderes muligt nu.

Niveauforskel i løbet, der vurderes at gøre det svært for fisk at passere...

Mostgård Bæk

En voldsom vinter resulterede i manglende opgang i Mostgård Bæk?! Der er derfor søgt om udlægning af gydegrus på to udvalgte strækninger, hvorved vi måske kan sikre gydning trods kommende vintre med meget nedbør - og heraf en for høj strømhastighed på vandet mange steder.

En af to ansøgte projektzoner i Mostgård Bæk. Efter poolen ønskes der udlægning af gydegrus.

Ravnsbjergkilderne

I et par af løbene nedenfor Ravnsbjerg ansøges der om supplering med gydegrus, ligesom en gammel rørføring, der vurderes at forhindre opgang, ønskes fjernet.

Rørføring i en af Ravnsbjergkilderne.

Ansøgningen kan man se her (klik).

Hvis du har lyst til at være en del af vandplejen, er det blot at tage kontakt til 22371823 (Thorbjørn). Man er med, som man har lyst, tid og evne til. - Og vi skal snart i gang i tilløbene.

Det fineste morænesand og grus - samt en del skår - kommer til syne, som vandet nu arbejder. Bækkelund Møllebæk.